Mặt bằng tầng và layout căn hộ điển hình tòa Lake Grand Marina Saigon

Grand Marina Saigon

Đăng Ký Nhận Thông Tin

Mặt bằng tầng và layout căn hộ điển hình tòa Lake Grand Marina Saigon

VỊ TRÍ CÁC HƯỚNG CỦA MẶT BẰNG CĂN HỘ TÒA LAKE GRAND MARINA, SAIGON:

Vị trí tòa tháp LAKE GRAND MARINA SAIGON nằm gần nhất với dự án Vinhomes Ba Son. Phía Bắc giáp Bason, Phía Đông giáp khu biệt thự và sông Sài Gòn, Phía Nam nhìn về Q1 và giáp công viên nội khu, Phía Tây giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh và nhìn Thảo Cầm Viên.

MẶT BẰNG TẦNG TÒA LAKE GRAND MARINA SAIGON

TẦNG 2 – 12 : 14 CĂN + 7 THANG

– 1 phòng ngủ: 51.02 – 64.54m2 ( có 9 căn)

– 1 phòng ngủ + : 67.32 – 71.42m2 ( có 4 căn)

– 3 phòng ngủ: 88.58m2

TẦNG 13-15 : 12 CĂN + 8 THANG

– 1 phòng ngủ : 58.11 – 64.54m2 ( 5 căn)

– 1 phòng ngủ + : 68.76 – 71.94m2 ( 4 căn)

– 2 phòng ngủ: 88- 106.39m2 (2 căn )

– 2 phòng ngủ + : 117.05m2 ( 1 căn)

TẦNG 16-18 : 12 CĂN

– 1 phòng ngủ : 58.11- 64.54m2 (5 căn )

– 1 phòng ngủ + : 68.76- 71.91m2 ( 4 căn)

– 2 phòng ngủ : 88.61-106.39m2 ( 2 căn)

– 2 phòng ngủ + : 117.05m2 ( 1 căn)

TẦNG 19 : 7 CĂN + HẦM TRÚ ẨN

– 1 phòng ngủ: 63.10m2

– 1 phòng ngủ + : 84.37

– 2 phòng ngủ : 88.90m2

– 2 phòng ngủ 2 bếp : 131.96m2

– 3 phòng ngủ 2 bếp : 146.28-163.01-169.21m2 (3 căn )

TẦNG 20 : 8 CĂN

– 1 phòng ngủ : 58.33-63.11m2 (2 căn)

– 1 phòng ngủ + : 84.72m2 ( 1 căn)

– 2 phòng ngủ : 88.91m2 (1 căn)

– 3 phòng ngủ 2wc 2 bêp : 144.63-149.39 (2 căn)

– Dual Key : 3 phòng ngủ 3wc : 160.67 – 166.87m2 (2 căn)

TẦNG 21 : 8 CĂN

– 1 phòng ngủ: 58.33 – 63.11m2 (2 căn)

– 1 phòng ngủ + : 84.25m2 (1 căn)

– 2 phòng ngủ : 88.91m2 (1 căn)

– 3 phòng ngủ 2wc : 144.64-149.39m2 (2 căn)

– Dual Key: 3 phòng ngủ 3wc: 160.67 – 166.87m2

TẦNG 22-35, 37-41 :

– 1 phòng ngủ : 58.34-63.12m2 (2 căn)

– 1 phòng ngủ + : 84.34m2

– 2 phòng ngủ : 88.92m2

– 3 phòng ngủ 2wc 2bep : 144.84-149.80m2

– Dual Key: 3 phòng ngủ 3wc : 166.87m2

– Dual Key : 4 phòng ngủ 4wc: 172.48m2

TẦNG 36: 7 CĂN

– 1 phòng ngủ: 63.12m2

– 1 phòng ngủ + : 84.34m2

– 2 phòng ngủ : 88.92m2

– 2 phòng ngủ 2bep: 129.30m2

– 3 phòng ngủ 2wc 2bep: 144.84m2

– Dual Key: 3 phòng ngủ: 166.87m2

– Dual Key: 4 phòng ngủ: 172.48m2

TẦNG 42: 7 CĂN

– 1 phòng ngủ: 63.12m2

– 2 phòng ngủ: 88.12m2

– 3 phòng ngủ 2wc 1bep: 142.03m2

– 3 phòng ngủ 2wc 2bep: 149.50m2

– Dual Key: 3 phòng ngủ: 166.87m2

– Dual Key: 4 phòng ngủ: 172.10m2

TẦNG 43-44: 6 CĂN

– 2 phòng ngủ: 108.84-118.81m2 (2 căn)

– 3 phòng ngủ 2wc 2bep: 160.33-165.15m2 (2 căn)

– 3 phòng ngủ 3wc: 185.58m2 (1 căn)

– 3 phòng ngủ + 1 , 4wc: 192.12m2 (1 căn)

TẦNG 45: 4 CĂN

– 3 phòng ngủ 3 bêp: 125.37-135.53m2

– 3 phòng ngủ 3wc: 185.58m2

– 3 phòng ngủ +, 4wc: 192.12m2

LAYOUT CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TÒA LAKE GRAND MARINA SAIGON